Studium MBA obor Sales management vám otevře nové obzory

Studium programu MBA Sales Management ocení všichni, co si chtějí zefektivnit obchodní aktivity a zlepšit přesvědčovací schopnosti. Program je zaměřen na profesionální prodej a zlepšení schopnosti přesvědčování i efektivity prodeje.

Program MBA Sales Management

Program MBA Sales Management se zaměřuje na profesionální problematiku prodeje a řízení prodeje mezi podniky B2B, rozvíjí perspektivu a obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi a koncovými zákazníky B2C. Program ocení všichni, kteří se zabývají samotným obchodem, kontaktem se zákazníky i obchodními kontrakty. Program je vhodný pro střední a vyšší management, CEO, ředitele podniků i majitele společností, zkrátka pro všechny, co se chtějí zdokonalit.

Hlavní přínosy studia

Seznamte se s procesem prodeje, vztahovým řízením, plánováním, komunikací, schopností argumentace, vyjednáváním, business strategiemi, metodou PIN i úspěšným ukončováním prodeje, motivací a úspěšným vedením obchodního týmu. Po úspěšném absolvování studia MBA získáte prestižní profesní titul MBA, který je globálně vyhledávaný. Mít vysokoškolské vzdělání už dnes nestačí. Mějte náskok před konkurencí vzděláním, které vám běžná vysoká škola nedá.

Rozšiřte si znalosti

Proniknete do problematiky dosahu a potenciálním dopadu marketingu při dosahování předem stanovených cílů. Porozumíte prodejnímu procesu, struktuře prodejní síly, vztahu mezi prodejem a marketingem, řízení vztahů s klienty i způsobu využití technologií za účelem zlepšení efektivity prodejní síly. Získáte přehled o nepostradatelných konceptech, nástrojích a postupech užívaných v oblasti obchodu a prodeje a osvojíte si praktické dovednosti.

Proč si zvolit Sales Management

Studium programu MBA Sales Management na Cardiff Academy vám pomůže vytvořit velmi dobré znalosti, dovednosti a předpoklady pro uplatnění v obchodních a prodejních odděleních tuzemských i zahraničních společností. Hlavní předměty jsou doplněny o volitelné předměty zahrnující kategorie hard skills, soft skills a právní. Získané informace, znalosti a dovednosti vám vytvoří skvělou startovací platformu pro úspěšnou manažerskou kariéru i vlastní podnikání.

Publikováno: 20. 04. 2023 / Aktualizováno: 12. 03. 2024

Kategorie: Osobní rozvoj

Autor: Eliška Tomanová