Co je ISO a jaké klíčové výhody přináší firmám?

ISO hraje důležitou roli při usnadňování světového obchodu tím, že poskytuje společné normy pro různé země. Tyto normy mají zajistit, aby výrobky a služby byly bezpečné, spolehlivé a kvalitní.

Co znamenají normy ISO?

Normy ISO jsou normy, které byly navrženy odborníky z Mezinárodní organizace pro normalizaci. Představte si je jako vzorec, který popisuje nejlepší způsob, jak něco udělat. Může se jednat o výrobu výrobku, řízení procesu, poskytování služby nebo dodávku materiálu - normy pokrývají širokou škálu činností. Co je ISO víte, ale jaké reálné výhody přináší?

Identifikace rizik a příležitostí

Nejlepším způsobem, jak se vypořádat s problémy s kvalitou, je v první řadě zabránit jejich vzniku. Abyste tohoto cíle dosáhli, ISO 9001 - populární norma pro řízení kvality - po vás požaduje, abyste identifikovali potenciální rizika pro vaši firmu a strukturovaně je řídili. Anebo ISO norma 45001 zaměřená na zajištění ochrany zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci. Toto uvažování založené na rizicích vede k minimalizaci rizik, lepšímu plánování, efektivnějšímu rozhodování a lepším vztahům s dodavateli, zákazníky a zaměstnanci. ISO zároveň vyžaduje, abyste hledali příležitosti pro své podnikání a zvážili, jak je organizovaně využít.

Zamezení opakování problémů

Podniky příliš často opakují stejné chyby, protože nemají systém, který by zaznamenával a opravoval problémy, jakmile nastanou. ISO vyžaduje, abyste vedli pečlivé záznamy o problémech, hledali jejich příčiny a přicházeli s trvalými řešeními. Výsledkem může být např. méně odpadu, vyšší kvalita a nižší náklady.

Zvyšte své marketingové a prodejní úsilí

Jen si vzpomeňte, kolikrát jste viděli firmy propagovat svou certifikaci ISO v reklamě, na svých webových stránkách, a dokonce i na poutači před budovou. Získání certifikace ISO jako mezinárodně uznávaného systému řízení kvality podpoří váš marketing a pomůže zvýšit vaše prodeje. Mnoho velkých společností totiž vyžaduje, aby jejich dodavatelé byli certifikováni podle ISO. A certifikace může být obzvláště důležitá, pokud se rozhodnete vstoupit na zahraniční trhy.

Zlepšení výkonu zaměstnanců

Morálka zaměstnanců se zlepší, když vědí, že se snažíte eliminovat plýtvání a vyrábět produkty a služby nejvyšší kvality. ISO také vyžaduje, abyste definovali úkoly (kdo co dělá), odstranili nedostatky v dovednostech ve vaší firmě a sdělili zaměstnancům své zásady kvality.

Zlepšete svou kontrolu nad podnikem

ISO vyžaduje, abyste sledovali, měřili, analyzovali a vyhodnocovali účinnost svého systému řízení kvality. Tímto způsobem vytvoříte ukazatele výkonnosti, které vám umožní posoudit, jak dobře si vedete a kde je třeba se zlepšit. Jedná se o mocné nástroje pro získání přehledu o vašem podnikání a pro lepší rozhodování.

Publikováno: 26. 05. 2022

Kategorie: Nezařazené

Autor: Hanka Zvěřinová