Pojištění profesní odpovědnosti: Pro koho je určeno a jak pojištěnce chrání?

Bez uzavřeného pojištění odpovědnosti neboli pojistky na blbost by mnoho zaměstnanců nemohlo klidně spát. Produkt kryje škody, které pojištěná osoba způsobí zaměstnavateli z nedbalosti při výkonu profese. Pro naprostou většinu profesí se jedná o pojištění dobrovolné. Vybraným ho však zákon přikazuje. Pojištění profesní odpovědnosti je povinné například pro advokáty, auditory, notáře, lékaře, soudní znalce, tlumočníky, architekty a některé další odborné profese s vysokou mírou zodpovědnosti za majetek, zdraví, či dokonce životy dalších osob. Díky pojištění jsou chráněni před nepředvídanými finančními náklady, které by byli nuceni vynaložit v případě vzniklé škody.

Zaměstnanci se pojistit nemusí, povinné je pouze pro OSVČ

Našli jste se ve výčtu profesí, kterým zákon ukládá povinné uzavření pojištění profesní odpovědnosti? Nepropadejte panice – v praxi je povinnost podmíněna povahou pracovně-právního vztahu. Jinými slovy záleží na tom, zda profesi vykonáváte jako zaměstnanec, nebo OSVČ. Zatímco v případě první skupiny (zaměstnanci) přebírá odpovědnost za škodu zaměstnavatel, skupina druhá (OSVČ) ji nese na vlastních bedrech.

Pojištění odpovědnosti se vyplácí i zaměstnancům

Fakt, že pro vás momentálně pojištění profesní odpovědnosti není povinné, by vás od uzavření pojistky odradit neměl. Pokud při výkonu profese způsobíte zaměstnavateli škodu, nesete za ní odpovědnost ve výši do 4,5násobku průměrného platu. V některých případech dokonce limit neplatí - např. když zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřou písemnou dohodu o svěřených hodnotách – pak je zaměstnanec za škodu odpovědný v její plné výši. Tip na závěr: Kvalitní pojištění s širokým rozsahem pojistné ochrany a nízkou mírou spoluúčasti nabízí např. česká pojišťovna ERGO.

Publikováno: 30. 05. 2020 / Aktualizováno: 11. 04. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Hanka Zvěřinová