Oslňte na trhu práce něčím navíc

Chcete-li HR oslnit něčím extra, potřebujete více než jen vysokoškolský titul. Takový titul z celoživotního vzdělávání ukáže, že jste ochotní udělat něco navíc, neusnout na vavřínech a stále se vzdělávat. Pravděpodobně nejoblíbenějším a nejrozšířenějším titulem celoživotního vzdělávání je titul MBA. Studují ho střední i vrcholoví manažeři, popřípadě vlastníci firem či zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že se dá vystudovat s mnoha různými specializacemi, na vašem oboru vůbec nezáleží.

Co všechno vám přinese titul MBA?

Především znalosti. Zatímco na vysoké škole se učíte teorii, studium MBA je postaveno na praxi a dovednostech, které při výkonu povolání skutečně využijete. Studium je typicky rozděleno do různých modulů, které zakončujete ne teoretickým testem, nýbrž praktickými úkoly. Nezávislá agentura MEDIAN s.r.o., zpracovala velmi zajímavou studii mezi absolventy European School of Business & Management, z níž vyplynulo, že:
  • 87 % absolventů se dostalo na lepší pozici či jim bylo zvýšeno finanční ohodnocení,
  • 96 % absolventů příznivě hodnotí přínos znalostí,
  • 92 % absolventů potvrzuje kariérní posun,
  • 98 % absolventů by studium doporučilo ostatním.
Kariérní posun a lepší finanční ohodnocení jsou tedy v podstatě zajištěné. Zaměstnavatelé dokážou titul MBA ocenit.

Začněte studovat MBA odkudkoliv a kdykoliv

Vzdělávací program MBA je velmi flexibilní. Je určen pracujícím lidem, proto si tempo studia přizpůsobíte svým potřebám. Volíte si specializaci – lze se zaměřit třeba na projektový management, sportovní management, projektové řízení, personální řízení atd. Sami si také vybíráte volitelné moduly, tedy aspoň v ESBM, kde se snaží, aby vás studium maximálně bavilo. Začít studovat na ESBM lze, na rozdíl od jiných institucí, kdykoliv během roku. Většina výuky probíhá online, naplánovaných je pár praktických workshopů, které jsou skvělou příležitostí pro networking. Tak teď už nezbývá než si prohlédnout dostupné programy MBA a podat přihlášku!

Publikováno: 23. 05. 2022

Kategorie: Nezařazené

Autor: Hanka Zvěřinová