Etiketa je důležitá

Jistě jste tento pojem několikrát slyšeli. Etiketa je běžnou součástí našich životů. Co vlastně vyjadřuje a k čemu se váže? Už podle svého historického významu se jedná o jasný a přesně definovaný soubor jednotlivých pravidel zdvořilého chování. A to ve společnosti, kde se pohybujete. V minulosti, ale i dnes, je osoba, která porušila etiketu, považována za nezdvořilou a nevychovanou.

Co je součástí etikety?

Etiketa toho obsahuje opravdu mnoho a nelze říci, že si před cestou do společnosti stačí přečíst několik základních pravidel. Když se podíváme na všechny informace spojené s tím, co je součástí etikety, tak vše začíná jak oblečením a účesem, tak i držením těla, nebo jednotlivými gesty. A to při běžném chování, ale třeba i při pozdravu, nebo loučení. Etiketa zahrnuje i jasná pravidla, jak se chovat vůči osobám druhého pohlaví, nebo osobám nadřízeným či podřízeným. Upravuje chování spojené s řečí a rozhovorem. Opomíjet nelze ani na standardy chování spojené se stolováním a jídlem.

Etiketa je spojena s konkrétní rolí

Nelze jednoznačně říci, jak by měla vypadat ta pravá etiketa. Základem je samozřejmě obecně slušné chování. Zbytek však souvisí s tím, jakou máme ve společnosti roli. Jinak se musí a bude chovat člověk, které má určité postavení, má určité vzdělání, nebo je například ve službě. Od toho se odvíjí jednotlivé vzorce chování, které se pravidelným učením stávají zažitými.

Kde čerpat inspiraci?

Ideální ve svém okolí, pokud máte jistotu, že to jsou lidé, kteří se podle etikety skutečně chovají. Dále je možné čerpat informace a inspiraci z dostupné literatury. Jaká patří mezi nejvíce doporučovanou? Je to titul Společenský katechismus, který napsal Jiří Guth-Jarkovský. Pokud jde o modernější titul, rozhodně nezklame dílo s jednoduchým názvem Etiketa, za kterým je podepsán Ladislav Špaček.

Publikováno: 01. 12. 2017

Kategorie: Nezařazené

Autor: Hanka Zvěřinová