Těsnopis je dobrý pomocník

I když počítače v souvislosti s psaním čehokoliv jasně dominují, stále je mnoho lidí přesvědčeno o tom, že klasické psaní tužkou na papír má své výhody. Hlavně s ohledem na rychlost. A to lze potvrdit, pokud daná osoba ovládá takzvaný těsnopis, který se v mnoha situacích lidského života, stejně jako v byznysu může hodit.

Jak si těsnopis charakterizovat?

Jedná se o typ písma, které je charakteristické tím, že je takzvaně zjednodušené. Při prvním pohledu laika na těsnopis může dojít k tomu, že si bude myslet, že se nejedná o písmo, ale jenom o různé klikyháky. Realita je takový, že dané znaky mají svůj jasný význam a text napsaný právě těsnopisem není problém následně číst, stejně jako klasický.

V čem se těsnopis liší?

Je několik jasných věcí, kterými se od běžného písma učeného na základních školách odlišuje. V první řadě jde o výrazné zjednodušení jednotlivých hlásek, které jsou v běžném písmu složité a tak jsou nahrazeny snadnějšími znaky. Také dochází k tomu, že jsou určené přesné znaky, které se používají při nutnosti napsat konkrétní skupiny hlásek. Důležité je i to, že se znakem mohou zkracovat i celá slova. To se užívá u těch nejznámějších. Vše poté může dojít i k tomu, že roli hraje poloha znaku v řádku, nebo i to, jak silně je konkrétní znak zapsán.

Těsnopis má několik oficiálních systémů

Jelikož žijeme v České republice, je třeba se podívat právě na ten, který souvisí s naší zemí a který je oficiální právě u nás. Je to systém známý pod názvem Herout-Mikulík, který by měl být psán vždy obyčejnou tužkou. Dále je dobré připomenout i dva hlavní typy, ke kterým se těsnopis váže. Je to typ buď grafický, nebo typ strojový, který je užíván hlavně v USA a také v zemích západní Evropy. Už toto jasně napovídá, že daný typ i systém koresponduje s konkrétním jazykem, který se v konkrétních zemích využívá.

Publikováno: 15. 11. 2017

Kategorie: Nezařazené

Autor: Hanka Zvěřinová