Offshore společnosti a daňová optimalizace

Daňové ráje jsou země nebo místa, kde jsou daňové zákony pro zástupce jiných zemí velmi mírné, stejně jako pro zahraniční kapitál. Umístění podniků a peněz do daňových rájů je jedním ze způsobů, jak se dá provádět daňová optimalizace. Koncept daňového ráje se může lišit. Jde o to, že daňové zatížení uplatňované v jedné zemi může být výhodné pro jednoho podnikatele a pro druhého už ne. Podle definice OECD je daňový ráj zemí, která dělá zákony takovým způsobem, že obchodní podmínky jsou atraktivní pro konkrétní země. V podstatě jde o zavedení velmi nízkých daní, a ne příliš transparentních daňových předpisů, jakož i o možnost zdanění příjmů v této zemi bez podnikání na jejím území.

Co jsou daňové ráje?

Daňové ráje jsou především exotické země, jako jsou Maledivy nebo Seychely. V Evropě jsou jimi například Monako nebo Lichtenštejnsko. Daňové ráje umožňují daňovou optimalizaci. To není nezákonné. Daňová optimalizace neznamená vyhýbat se placení daně a neznamená tak daňové úniky, které jsou nezákonné. Jsou považovány za zločin, protože tím se sníží daňové zatížení. Vyhýbání se daňovým povinnostem však může být i legální. Nejčastěji je spojeno s daňovou optimalizací. Jeho účelem je snížit daňové zatížení. Daňová optimalizace se provádí legálně povolenými prostředky. Daňová optimalizace v daňovém ráji obvykle spočívá v založení offshore společnosti v daňovém ráji, který poskytuje poradenské služby pro konkrétní část podniku a účtuje za něj vysoké poplatky. V důsledku toho má mateřská společnost velmi vysoké daňové náklady, což vede k úsporám na daních.

Daňová optimalizace v daňových rájích

Ačkoli optimalizace v daňových rájích je legální, nemusí se vždy vyplácet. Daňovou povinnost má každý obyvatel žijící v Česku. Pokud daňový poplatník získá příjmy z činností, které jsou prováděny mimo naši zemi, a Česko nemá s touto zemí uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění, musí být takový příjem v Čechách prokázán a zdaněn. Pokud země mají dohodu o zamezení dvojího zdanění, vypořádají se daně v jedné ze zemí. Pokud daňový poplatník nemá v ČR žádný příjem a získá jej pouze v zahraničí, pak takový příjem v naší zemi není zdanitelný. Musíte však podat roční daňové přiznání. Omezená daňová povinnost říká, že některé služby poskytované zahraničním subjektem mohou být v Česku zdaněny. Český daňový poplatník pak může být nucen platit tzv. srážkovou daň. Přestože daňové ráje vyvolávají mnoho kontroverzí, je třeba si uvědomit, že není vždy účelem podvádět a snižovat daně. Používají se pro daňovou optimalizaci, o které je známo, že je legální.

Publikováno: 05. 02. 2020 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Nezařazené

Autor: Hanka Zvěřinová