Jak může efektivní CRM a řízení projektů transformovat i vaše podnikání?

Úspěšnost moderní firmy závisí na konstelaci mnoha faktorů, ale i ty lze rozdělit na méně a více důležité. Mezi ty nejvýznamnější patří řízení vztahů se zákazníky (CRM) a project management. Jedná se o dva klíčové nástroje, které, když jsou efektivně a propojeny implementovány, mohou podnik doslova transformovat a vydláždit mu cestu k vynikajícím výsledkům, jakožto i udržitelnému růstu.

​CRM je jako klenot péče o zákazníky

CRM neboli Customer Relationship Management je strategie, která se zaměřuje na optimalizaci interakcí se zákazníky. Nejde o zdaleka nový koncept, nicméně v dnešní digitální éře, kdy jsou zákazníci náročnější než kdy dříve, je CRM systém (procesní nástroj CRM) mnohem důležitější.

Citlivě nastavené řízení vztahů se zákazníky umožňuje organizacím lépe pochopit potřeby a preference zákazníků a následně nabízet personalizované služby. A tím v konečném důsledku zákazníky uspokojit a zabezpečit jejich loajalitu.

Tip: V praxi si tandem můžete vyzkoušet pomocí eWay-CRM. Špičkový nástroj je primárně CRM, ale současně ho lze využít jako software pro řízení projektů.


​Řízení projektů je jako most k vytyčeným cílům

Project management je metodologie, která pomáhá organizacím plánovat, organizovat a sledovat jejich projekty. Na velikosti týmu či komplexnosti úkolu nezáleží - kvalifikované řízení projektů je pro úspěch a dosažení stanovených cílů vždy stejně důležité.

Díky optimalizovaným procesům mohou firmy efektivněji využívat zdroje, minimalizovat rizika a průběžně zvyšovat produktivitu pracovníků.

Spojením obou oblastí firma získává konkurenční výhodu, která posílí zákaznický servis a usnadní dosahování vytyčených cílů. Mezi hlavní aspekty synergie CRM a project managementu patří integrace dat, personalizace komunikace, ale také automatizace rutinních úkolů, která výrazně snižuje časovou zátěž.

Publikováno: 02. 08. 2023

Kategorie: Marketing

Autor: Magdalena Kopecká