Co vám přinese studium DBA?

Díky DBA studiu se více ponoříte do oblasti managementu z vědecké a výzkumné stránky věci. Ke své manažerské praxi získáte potřebné znalosti. Začněte své znalosti prohlubovat a získejte tak komplexní přehled.

DBA (Doctor of Business Administration) je postgraduální vzdělávací program, který představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. Programy pomáhají studentům při rozvíjení myšlení, vytváření výzev a také při implementaci a hodnocení řešení, která mají vliv na manažerská rozhodnutí.

Pro koho je studium vhodné?

Ke studiu DBA se může přihlásit kdokoli s ukončeným studiem MBA, LLM nebo s minimálně magisterským vysokoškolským vzděláním zakončeným například titulem Mgr., Ing. nebo JUDr. a dalšími tituly. Nezbytnou podmínkou je také nejméně pětiletá praxe v oboru. Studium je ideální příležitostí pro ty, kteří si chtějí doplnit své odborné znalosti a dovednosti. Úspěšný absolvent získá prestižní mezinárodní titul DBA, který píše za jménem. Absolventi tak získávají náskok před ostatními odborníky v jejich oboru. DBA specializace:
  • DBA Zdravotnictví
  • Executive DBA
  • DBA Soft Skills

Průběh studia

Studium jakékoliv specializace DBA je možné na ESBM zahájit kdykoliv v průběhu roku. Výuka trvá 1 rok. Jedná se o kombinaci on-line studia s interaktivními semináři. Semináře se konají pouze 3x za studium, vždy v sobotu. V rámci online studia získají studenti přístup do moderního e-learningového systému, kde naleznou studijní materiály a veškeré informace potřebné ke studiu. Výstupem studijních modulů jsou seminární práce nebo případové studie. Studium je zakončeno vypracováním a obhájením závěrečné práce.

Publikováno: 25. 10. 2022 / Aktualizováno: 11. 04. 2023

Kategorie: Osobní rozvoj

Autor: Hanka Zvěřinová