K čemu slouží nostrifikace u cizinců?

Potřebujete ověřit vzdělání cizince? Nebo jste cizinec a vy sám potřebujete ověřit nejvyšší dosažené vzdělání. Nejlepší je nechat si poradit přímo od pracovní agentury, ale pojďme se podívat, co všechno to vlastně obnáší. 

Co je to nostrifikace? 

Nostrifikace je proces, který porovná a následně uzná dosažené vzdělání, ať už se jedná o vzdělání základní, střední, vysokoškolské, nebo vyšší odborné. V podstatě laicky řečeno jedná se o ověření vzdělání cizince.


K čemu vlastně nostrifikaci potřebuji? 

Pokud chci například dále studovat v České republice, nebo pokud chci doložit ve svém zaměstnání své dokončení vzdělání. Nostrifikace má však jednu výjimku, a to pro občany Slovenské republiky, kterých se netýká. Všichni ostatní občani cizích států musí o nostrifikaci zažádat. Ovšem pozor, pokud nostrifikaci získáte, neznamená to, že jste oprávněni k vykonávání příslušné profese.

Nostrifikace středoškolského vzdělání a vyšší odborné

Pokud požadujete nostrifikovat vzdělání střední nebo vyšší odborné musíte podat žádost u příslušného odboru školství daného Krajského úřadu. Současně se žádostí musíte příslušnému krajskému úřadu uhradit správní poplatek ve výši 1 000,- Kč. 

Nostrifikace univerzitního diplomu nebo diplomu vysokoškolského

Jako první je potřeba najít příslušnou vysokou školu, která má akreditovaný studijní program totožný, nebo aspoň obsahově stejný, jaký jste absolvoval v cizině. Následně se obrátíte na příslušnou vysokou školu. Které odevzdáte vyplněnou žádost, ověřenou kopii diplomu notářem a přeloženou ověřenou kopii diplomu do češtiny od soudního překladatele.


Žádost o nostrifikaci naleznete vždy na příslušných webových stránkách školy. Dále pak zaplatíte poplatek 3 000,- Kč, který je však nevratný. Pokud se však zahraniční vzdělání v nějaké části liší, nebo nedoložíte všechny doklady potřebné k uznání, budete muset vykonat nostrifikační zkoušku. 

Nostrifikační zkouška

Nostrifikační zkoušky probíhají písemně nebo ústně. U některých předmětů může být součástí zkouška praktická. Na vykonání zkoušky může být přítomen tlumočník, ale pouze na praktickou a ústní část. Pokud se jedná o část písemnou, pak může být využit slovník v příslušném jazyce cizince.

Při jakémkoliv neúspěchu v kterékoliv části je zkouška ukončena a dále se v ní nepokračuje. Pokud žadatel ve zkoušce neuspěje, tak nemá ze zákona nárok na opravný termín. Dále se k nostrifikaci vyjadřuje příslušné ministerstvo, a to například Ministerstvo školství, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra. 

Vyplnění všech potřebných dokumentů je velmi náročné a pro některé lidi i velmi odrazující. Proto je vždy lepší si nechat poradit od agentury IRS Czech, která vám pomůže vyplnit a odeslat všechny potřebné dokumenty a velice ráda vám poradí jak bez problému na to. 

Publikováno: 29. 11. 2023

Kategorie: Osobní rozvoj

Autor: Hana Šindelková